17. Tiwaz

29.03.2011 12:02

Tiwaz, Tyr (bůh Tyr, sláva)

 "Tyr je znamení,
které má důvěru vznešených,
stále se pohybuje a v temnotě
noci nikdy neodpočívá"

 • Jaro, sobota
 • Vzduch
 • Zápěstí, ruce, prsty, artritida
 • Bůh: Tyr/Mani
 • Barva: zářivě červená
 • Mužnost
 • Oštěp, šíp
 • Všeobecně boj (Týr jako jednoruký bůh války a spravedlnosti)
 • Bojovník
 • Štěstí v boji
 • Odvaha
 • Oddanost
 • Disciplína
 • Zásadovost
 • Věrnost
 • Čestnost
 • Neporazitelnost
 • Zákon
 • Právo
 • Sebeobětování
 • Ukázněnost
 • Mužská sexualita
 • Znovuzrození
 • Dostatek energie pro uskutečnění záměru
 • Prudký a vášnivý vztah
 • V magii je to runa posílení odvahy
 • K této runě se vztahuje hvězda Polárka
  (jako oko Ódinovo nebo Týrovo)

Temná (obrácená) runa

 • Prohra v boji
 • Agresivita
 • Problémy
 • Nevěra
 • Zneužití důvěry
 • Sexuální závislost
 • Nespravedlnost
 • Nerovnováha s kosmickým řádem

Amulet

 • Vítězství v boji
 • Zvyšuje soupeřivost
 • Pomáhá ustát nepříjemnou situaci