17. hexagram: Suej - Následování

30.03.2011 11:21

Uprostřed močálu je bouře. Následování. Tak se šlechetný člověk při soumraku zastaví, vstupuje do domu, aby si odpočinul.

Mohutnost, všepronikání, zisk a vytrvalost. Nedojde k úhoně.

Možná, že jste už sama postřehla, že všechno, co děláte, má dříve či později vliv na Vaši budoucnost. Naučte se přemýšlet o všem, co chcete nebo plánujete udělat. Je třeba následovat srdce a řídit se moudrými radami.

Hexagram Následování je celkově příznivý a povzbudivý, protože ukazuje, že nespokojenost se současnými podmínkami může být silnou motivací k dosažení velkých úspěchů. Tvoří ho trigramy Jezero a Hrom. Hrom s sebou přináší déšť a ten naplňuje jezero. Následují tak za sebou a vzájemně je doplňují. Tento hexagram vyjadřuje oboustranný zájem a spolupráci. Na cestě vedoucí k cíli však musíme zároveň čelit různým překážkám. Jakmile si zvolíme jeden směr, pak si uzavíráme směr jiný. Čínský znak pro tento hexagram také znamená Vedení. Kromě vytýčení správného směru je tedy důležité vybrat si dobré vedení a zvolit vhodnou strategii. Pak je cesta vpřed otevřena.