16. hexagram: Jü - Nadšení

30.03.2011 10:10

Pod nadcházející bouří se třese zem. To je Nadšení. Tak staří králové pěstovali hudbu a vzývali ctnost, obětujíce ji. Nejvyššímu, osvědčujíce takto svou příchylnost předkům.

Je dobré ustanovit knížata a vytáhnout s vojskem.

Procházíte radostným životním obdobím, které přináší radost Vám i Vašemu nejbližšímu okolí. Daří se Vám urovnávat staré spory i navazovat nová přátelství. Chvíle vyčerpání nás donutí k mobilizaci sil a díky vlastní intuici dokážeme najít správnou cestu k získání nové energie.

Tento hexagram tvoří trigramy Hrom nad Zemí. Je to dobré spojení, protože hrom hřmí nad zemí a je slyšet na míle daleko. Celkově hexagram zdůrazňuje nutnost správného intuitivního jednání v obtížných chvílích lidského života. Pojednává o plynutí ve vodách života a mluví také o lidech trpících únavou ducha a neklidem srdce. Sláva, úspěch, hry i přátelství, to všechno je suché jako prach a postrádá to jakýkoliv smysl a naplnění. Pouze poznání sebe samých nás vyvádí z tohoto blud