15. hexagram: Ťien - Skromnost

30.03.2011 10:09

Pod zem je spouštěna hora. To je Skromnost. Tak ušlechtilý člověk ubírá odtud, kde je mnoho a přidává tam, kde je nedostatek. Zvažuje věci a srovnává činy.

Skromnost je zdrojem úspěchu. Ušlechtilý člověk má schopnost dokončit dílo.

Pokud si zachováte své skromné chování, Vaše postavení ve společnosti i doma se může dál jedině zlepšovat. Čím méně budete žádat, tím více nakonec získáte. Osobní spokojenost, skromnost a bystré pozorování společenských pravidel přináší odměnu nejen pro vás, ale pro všechny ostatní.

V tomto hexagramu je trigram Země podporován trigramem Hora. Ačkoliv je země silnější, přesto jí nevadí, že je podporována něčím slabším. To je podstata skromnosti. Skromnost je klíčem ke správnému jednání ve společenských vztazích. Zajímavé je, že je to jediný hexagram v celém I-ťingu, který má všech šest čar příznivých. Skromnost je v Číně tradičně považována za jednu z největších ctností a tak je také pojímána i v tomto hexagramu. Má svůj velký strategický význam, protože může halit určité motivy a ambice, které člověku pomáhají v dosažení vytýčených cílů. Příliš okázalé a neskromné chování naopak vede většinou k ponížení a ničeho se jím nedosáhne.