14. hexagram: Ta-jou - Veliké držení

30.03.2011 10:08

Oheň na nebi. To je to Veliké držení. Tak šlechetný člověk potlačuje zlo a podporuje dobro, poslušen nejvyššího mandátu nebe.

Mohutnost a vliv.

Svoji práci jste zvládli na výbornou, a tak není divu, že sklízíte jeden úspěch za druhým. Zachováte-li si i nadále svoi skromnost a dobrotu, štěstí Vás nikdy neopustí. Užívejte si bohatství, kterého jste nabyli vlastní píli, buďte ostatním dobrým příkladem a podělte se o vše, čeho se vám dostalo. Budete oceněni ostatními a sami z toho budete mít velmi dobrý pocit.

Spojení trigramů Oheň a Nebe je příznivé, a proto se hexagram nazývá Hojnost. Znamená to nejen velké osobní bohatství, ale i sdílení bohatství s ostatními. Oheň nad zemí je vyjádřenm světla na nebi, což je velmi příznivé. Oheň je tak ovládán nebem a tím je potlačena jeho ničivá síla. Hojnost se však nevztahuje pouze k hmotnému zabezpečení, ale znamená i duševní vyrovnanost a poznání, které můžeme sdílet s ostatními. Tento hexagram je tedy celkově velmi příznivý v osobních i společenských záležitostech.