13. hexagram: Tchung-žen - Lidské společenstv

30.03.2011 10:06

Plameny stoupají k nebi. To je symbol Společenství lidí. Tak šlechetný člověk podle rodu rozlišuje věci.

Uprostřed volné krajiny se ustaví Společenství lidí. Je dobré překročit velkou řeku. Je dobré, když je šlechetný člověk vytrvalý.

To, že jste se rozhodli žít i pracovat s více lidmi, je více než chvályhodné. Důležité teď hlavně bude, abyste našli společné zájmy i schopného a cílevědomého vůdce.

Trigramy Nebe a Oheň se dobře doplňují a jsou jako spojenci při boji. Symbolikou tohoto hexagramu je obléhané město. V tak rozhodujících chvílích je třeba, aby se všichni jeho obyvatelé spojili a společně bojovali proti nepříteli. K tomu je však nezbytný i silný vůdce, který má velké zkušenosti a dokáže naslouchat hlasům moudrých rádců. Jasné jednání, komunikace a odhodlání uchovat obecné hodnoty pak pomohou uchránit město, které nebude dobyto, přestože jsou jeho ochranné hradby narušeny. A stejně tak i v osobním životě je dobré mít jasný cíl, vnímat dobře míněné rady a spojit se s ostatními.