12. hexagram: Pchi - Úpadek

30.03.2011 10:05

Nebe a země se nespojily. To je Úpadek. Tak šlechetný člověk šetří síly a vyhybá se nesnázím, nepřijímá-li pocty ani důchody.

Obecný úpadek škodí lidem. Není nakloněn vytrvalosti šlechetného člověka. Velké odchází, přicház malé.

Tentokrát buďte ve všech situacích velmi opatrní a nevěřte ani svým nejlepším přátelům. Nepřestávejte ale pracovat na svých starších a dlouhodobých cílech. Situaci bedlivě prozkoumejte, zvažte jak pokračovat a nedejte se odradit. Postupně překážky odstraníte, když se vyrovnáte s tím, co bylo jejich příčinou.

Obrácená pozice trigramů Nebe a Země symbolizuje narušení řádu přírody a přehrazení proudu energie. I takovém případě toho příliš nezmůže ani moudrý člověk. Velcí vládci jsou svrženi a nahoru se dostávají nehodní lidé. Ti jsou překážkou dalšího rozvoje a takovou situaci je třeba řešit. Překážkou je zde současně i váhání, zda se máme pohnout se kupředu, nebo setrvávat ve stagnujícím prostředí. Tento rozpor v nás probouzí nejistotu a často i zklamání a letargii. Může však probudit odvahu k překonání překážky. Předchází tomu poznání, že existuje propast mezi našim očekáváním a přímou realitou. Tento nesoulad má za následek buď frustraci, zlost a zoufalství, nebo smělé ambice a podněty k činnosti. To vše záleží jen na našem postoji. I-ťing nás upozorňuje na to, že vhodné jednání, zklidnění, meditace a pilná práce jsou nejlepší cestou k materiálnímu zabezpečení a duševní vyrovnanosti.