11. hexagram: Tchaj - Prosperita

30.03.2011 10:04

Nebe a země se spojily. Prosperita. Tak šlechetný člověk spravuje zemi a uskutečňuje Cestu nebe. Tak na svém lénu uskutečňuje Harmonii nebo a země, aby prospíval lidu.

Malé odchází, velké přichází. To je štěstí, to je pronikavost.

Období, kterým právě procházíte, je vyrovnané a šťastné. Bez obav se můžete pustit do všech projektů, které Vám už delší dobu leží v hlavě. Čeká Váš úspěch i uznání. K dosažení většího cíle bude třeba jistých menších obětí. Situace je celkově příznivá a vaše shovívané a příjemné jednání ponese už brzy plody.

Spojení trigramů Nebe a Země s podstatou lidskosti je samotným základem čínské kosmologie. Hexagram složený z jinového a jangového trigramu vyjadřuje velkou příležitost pro ty, kteří vědí jak dosáhnout vyrovnanosti a jak využívat svou energii. Shovívavost je pak tou nejlepší cestou jak docílit spokojenosti a klidu ve vztazích. Přílišné posuzování druhých vede k novým touhám a nepokoji. Hexagram v čarách symbolicky ukazuje konflikt mezi Šangy, kteří byli u moci, a lidmi z dynastie Čou (tvůrci I-ťingu), kteří ji chtěli převzít. Celkově tak vyznívá jako ostré varování před přílišnou sebedůvěrou. Nabádá nás, abychom na jedné straně sice posilovali svou obranu, ale na straně druhé se shovívavostí usilovali o udržení klidu a míru. To vždy ovšem vyžaduje správné a dobře načasované jednání a udržování úzkého vztahu s přáteli. Je naprosto jasné, že v životě přicházejí i problémy, které nemůžeme podceňovat. Ty je třeba co nejdřív vyřešit a potom se v klidu radovat.