10. hexagram: Lü - Vykročení

30.03.2011 10:00

Nahoře nebe, jezero dole. Vykročení. Tak ušlechtilý člověk tím, že rozlišuje vysoké a nízké, upevňuje úmysly lidu.

Vkročil ohon tygra a tygr ho nekousl. Štěstí.

Ať už budete jednat s kýmkoli, snažte se být maximálně ohleduplní a vstřícní. Brzy totiž pochopíte, že současná situace Vám bohužel ani jiný přístup nedovoluje.Je třeba nebát se stoupat vzhůru a udělat třeba i krok, který vám může připadat zpočátku značně riskantní. Poslechněte dobře míněné rady a projevte za ně vděčnost. Buďte opatrní a jednejte v souladu s morálními zásadami. Jen tak se vyhnete bolestivému tygřímu kousnutí.

V tomto hexagramu je rozhodující Nebe, které vyjadřuje ctnosti a podstatu čínské filozofie. Tygr pak symbolizuje divokou nezkrocenou stránku lidské povahy. Jsou to dva způsoby chování a vyjadřují základní boj uvnitř každého člověka a celé společnosti. Čínský znak vyjadřující název hexagramu také znamená "opatrně vstoupit". Tento znak získává v různých čarách hexagramu různé významy. Celý hexagram pojednává o chůzi a stoupání, pomocí něhož se někam dostáváme, a to jak v doslovném, tak i v přeneseném slova smyslu. Je třeba dávat pozor na to, kam stoupáte a na co byste mohli stoupnout, ale ze všeho nejdůležitější je směr, který se vydáváte.