1. hexagram: Čchien - Tvoření

30.03.2011 09:48

V pohybu nebe je síla. To je Tvoření. Tak šlechetný člověk je neúnavný ve svém usilování.

Mohutnost, pronikavost, zisk a vytrvalost.

V tuto chvíli Vás úspěch už nemůže minout! I tak ale buďte opatrní a raději jednejte s rozvahou. Pokud navíc uděláte důležité rozhodnutí včas, čeká Vás jedině zdar. Tento hexagram je příznivou věštbou pro významné osobní a veřejné záležitosti a zároveň je vhodný i pro důležité obřady.

První hexagram Nebe je vytvořen zdvojením trigramu Nebe, tedy samými jangovými čarami. Je to symbolika duchovní cesty, jejíž podstata je pravou podstatou. Nebe ztělesňuje vše, co je silné, tvořivé, postupující vpřed. Symbolem čirého jangu je drak - mocný a vznešený obyvatel oblaků, kterého mohou spatřit jen vyvolení. Drak představuje tradičně sílu dobra a ve starobylé Číně býval symbolem císaře, Syna nebes. Obezřetně vstupuje do tohoto světa, protahuje si svaly, vzlétá na nebe a dosahuje velkého úspěchu. Je však třeba si uvědomit, že každý úspěch může vyvolat i pocit povýšenosti a lehkomyslnosti, což by mohlo s postupem času přivodit následný pád. Pravou podstatou jangu je tedy udržení stavu vyrovnanosti a citlivosti.