DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCI

Naše duše si vybrala přesně ty nejlepší podmínky pro svou školu, to nejlepší prostředí, ty nejlepší rodiče a příbuzné, to nejlepší tělo, ty nejlepší vlastnosti a dispozice (i když nám mohou připadat jako handicapy).
Narodíme se a naše tělo je chrámem naší duše, ona si ho vybrala jako nejlepší pro ni, jako prostředníka pro komunikaci s námi, naší myslí či chcete říci rozumem. Naše duše má přesně zvolený úkol, co si chce prožít, tak si přitahuje lidi a situace, aby k tomu měla tu nejlepší možnost.
A tak přicházíme do konfliktů a problémů, dějí se nám věci, které se nám vůbec nelíbí. A navíc se svým do mlýna přichází i naše tělo - začíná bolet a nepříjemně se ozývá. Je to skvělé a my bychom měli za každou nemoc i nepříjemnost ze srdce děkovat, vždyť jak jinak bychom poznali, co změnit ?

Každá má nemoc je má nemoc, každý můj konflikt je můj konflikt a týká se jen a jen mě, jen a jen mých špatných postojů, názorů, pohledů, je to odraz mé zatvrzelé mysli, která si jede podle vzorce, který se jí hodí, který je pro ni jednoduchý. Každá změna bolí, ale bez bolesti se nic nového narodit nemůže. Zkusme se tedy radovat z každé nemoci a konfliktu, zkusme je přijímat jako výzvy, jako dary.

Co představují naše bolístka :
...
Afty: Afty se projevují hlavně u osoby, která v sobě nosí nepěkné myšlenky. Afty se objeví u člověka, kterému se stále něco nelíbí. Je plný zloby a touhy po odplatě.

Akné: Odmítání sebe sama. Zlepšete svou komunikaci s okolím, buďte milý a sebevědomější. Akné nejvíce postihuje dospívající, je to doba hledání svého já, sebedůvěry a lásky k sobě, hledání sebehodnoty a ocenění.

Alergie: Na koho, nebo co jste alergičtí? Všimněte si jak se zlepšují, nebo zhoršují stavy alergiků v závislosti na pohodě a klidu v rodině. Je důležité, umět přijmout jiný názor druhého člověka, aniž bych soudil a odsuzoval, aniž bych svou negativní reakci vyjádřil.

Anémie: Nerozhodné, polovičaté postoje.Málo radosti. Pocit, že za nic nestojím, hodně nedorozumění v okolí

Artritida: Odpoutejte se od dosavadních názorů, změňte své staré návyky. Oceňuj schopnosti druhých . Kritika. Zášť.

Astma: Přemáhání vlastních emocí. Dusivá láska. Druhým lidem omezujeme životní prostor, aniž si to uvědomujeme. Buďme sebekritičtí a rozdávejme především laskavost, volnost pro druhé, přestaňme si myslet, že my jsme ti nejchytřejší, a tak můžeme radit.

Cukrovka: Zkreslené pojetí lásky. Zatvrzelost. Smutek. Důležité je rozdávat lásku druhým, ovšem základ lásky k druhým je láska k sobě, kterou cukrovkář zoufale postrádá. Hledá ji tedy u druhých, ale druzí mu nemohou dát to, co on sám nemá.

Epilepsie: Epileptik bojuje svými záchvaty, proti svému okolí. Lidmi jímž dnes ztěžuje život, byl kdysi možná zavrhován a trápený.

Frigidita: Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitlivý partneři.

Hemeroidy: Začátkem trávícího traktu jsou ústa, a platí, že jaká pohoda vládne na začátku trávící soustavy, takové je i zdraví na jejím konci. Duchovní příčinou hemeroidů je přetlak negativních vlastností – lpění, hamižnost, neúcta k lidem, snaha kontrolovat, strach a nezdravě silné pozitivní úsilí neselhat.

Hluchota: K rozvinutí schopnosti slyšet, nevede síla slova. Hlasitá řeč tě spíše více ohluší. K zlepšení stavu vede láska, soucit a vnímání druhých.

Impotence: Z tepla domova a lásky ženy pramení mužská síla. Skutečná impotence je důsledkem přehnaného zájmu o ženy a velmi neuctivého chování k nim.

Ischias: Něčeho jsi si moc naložil. Mnoho chceš ave svých plánech vidíš především sebe, nebo hmotné zajištění rodiny. Kde jsou city? Smích? A láska? Bolí-li tě bedra, trpělivě odkládej.

Levá noha – svá trápení zveličuješ

Pravá noha – projevuj více lásky, a daruj lidem volnost a svobodu jednání.

Inkontinence: Kde vládne smutek, tam organismus rychle ochabuje a všechny jeho orgány včetně svalů výrazně slábnou. Je třeba v sobě najít sílu vítězit a dostatek sebevědomí.

Játra: Játra jsou sídlem zloby a vzteku. Játra ukazují kvalitu našeho vztahu ke světu a k lidem. Ukazují jak moudře přijímáme dění kolem nás i jak dovedeme tolerovat nedostatky druhých. Vypovídají, zda umíme ustoupit jinému názoru i když ten náš je třeba blíže k pravdě.

Klimaktérium: Strach, že už mě nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí.

Koktání: Nejistota, nedostatek sebevyjádření. Jestliže jsi svým jednáním jiným zadrhl a ztrpčoval život, pak sám jednou s pocitem méněcennosti žiješ, nebo snášíš společně se svým koktajícím dítětem.

Kolena: Představují hrdost a ego. Nepřizpůsobivost. Strach. Nepružnost. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Krvácení: Tělo pláče. Odkud? Nedostatek psychických sil, nevíra, strach. Člověk je zdánlivě sevřený, jeho projevy ani konání nejsou svobodné. Chování má někým či něčím omezené, zaražené.

Krev: Radost ze života. Radost volně probíhající tělem.

Krevní tlak:

Vysoký – Dlouhodobě nevyřešený citový problém. Vysoká hodnota krevního tlaku také mluví o tom do jaké míry se člověk snaží vše kolem sebe usměrnit podle svých představ, co vše by chtěl mít pod kontrolou. Široký záběr jeho aktivit mu zvedl tlak. Naslouchej lidem a častěji ustupuj do pozadí.

Nízký – Nízký tlak (dolní) svědčí o klidné, vyrovnané na stres a psychickou zátěž už zvyklé osobnosti. Nízké hodnoty (horní) tlaku mluví o malé chuti do života a poraženecké náladě.

Křečové žíly: Čím déle setrváváme v tíživé situaci duševního a citového osamění, na jejíž řešení už jsme rezignovali, tím více se naše žíly roztahují a žilní chlopně nedomykají. Postižené jsou hlavně do chmurné budoucnosti nás nesoucí dolní končetiny.

Kyčle: Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.

Levá kyčel – Při velkém až zbytečném prociťování každodenních událostí míváš potíže se svou levou končetinou. Máš potřebu vše hlídat a své děti i blízké s přemírou ochraňovat.

Pravá kyčel – Potíže s pravou končetinou a s pravým kyčelním kloubem nastávají při dlouhotrvajícím preferování rozumu a jistém citovém ztvrdnutí.

Ledviny: Tělesnou funkci ledvin zeslabuje či posiluje kvalita našich partnerských vztahů, jakož i náš postoj ke zvířatům a přírodě. Usměješ-li se na někoho, na tvých ledvinách se to projeví. Když se s někým pohádáš, vyzařování tvých ledvin pohasne.

Mdloby: Strach, neschopnost vyrovnat se s danou situací.

Menstruační potíže: Jak žijete? Říkáte si: „Už aby to bylo za mnou!“ pak vaše menstruace přichází dříve, máte kratší cyklus. Jste-li váhavá, pasivní a vcelku na nic nečekáte, vaše menstruace se naopak protáhne. Silnou a bolestivou menstruací trpí ženy s těžším osudem, nebo ty, které se s jistými životními prohrami dosud nesmířily a jejich příčinu vidí mimo sebe, nebo svá pochybení zveličují a stále si připomínají.

Migréna: Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. Migréna je trvalý tlak na člověka , který ustavičně vybočuje z dráhy a neustane dokud něco důležitého nepochopí.

Močový měchýř: Úzkost, Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera.

Nadledvinky: Charakterová nevyrovnanost člověka. Úzkost. Poraženectví. Zanedbání péče o sebe.

Nádor: Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.

Nespavost: Strach. Nedůvěra v běh života. Vina

Obezita: Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota. Obézní člověk od něčeho utíká . Běží od svých trápení do světa dobrého jídla. S duchovního pohledu je obezita obrana.

Oči: Představují schopnost zřetelně vidět. Potíže se zrakem představují nespokojenost s tím co vidím ve svém životě.

Dalekozrakost – Strach z přítomnosti

Krátkozrakost – Strach z budoucnosti

Astigmatismus – Stach vidět sebe sama

Zelený zákal – Tvrdošíjné neodpuštění

Šedý zákal – Neschopnost hledět s radostí do budoucnosti. Temná budoucnost

Šilhavost – Strach pohlédnout na bezprostřední přítomnost

Páchnoucí dech: Zloba a pomstychtivé myšlenky. Zkažené, zahnívající myšlenky. Pomluvy.

Pálení žáhy: Ve vašem myšlení hoří oheň živený nespokojeností. Nehltáte náhodou život? Nevstupujete do nových aktivit, aniž máte stráveny předchozí zážitky? Trpíte strachem, že něco nestihnete, nezvládnete, nedostanete.

Páteř: Představuje životní oporu

Krční páteř – Odmítání vidět druhou stranu problému. Tvrdošíjnost a nepružnost

Hrudní páteř – Nedostatek citové opory. Pocit, že mě nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky. Neodpuštění

Kostrč a křížová kost – Strach z peněz.

Bederní páteř – Vina. Ustrnutí v problémech minulosti.

Plíce: Schopnost přijímat život

Revmatizmus: Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť

Skolióza: Páteř se jako luk vychyluje doprava, vládne-li člověku rozum. Doleva ji pak naklání zbytečné rozpitvávání problémů a strachování se prakticky o vše.

Slezina: Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky. Slezina je hřbitovem, kde se kumulují lidské nešváry a zloba

Slinivka: Přestavuje sladkost života. Máš-li málo trávících enzymů slinivky, nevidíš to hezké v lidech. Vnímej, jak tě svět i lidé mají rádi a jsou k tobě hodní. I když ti někdy dají pěkně zabrat a zkouší tvé nervy :-)

Srdce: Vnitřní silou, která srdce pohání, je radost a víra v události které přijdou. Srdce ničí bolest, kterou jsme způsobili, nebo nám byla způsobena. Srdce oslabují bezútěšné situace, v nichž jsme ustrnuli, naše zloba i chuť žít.

Štítná žláza:

Hypofunkce – Lidskost necháváš spát a ustrneš ve hmotě

Hyperfunkce – Nejsem schopen dělat to, co chci

Zácpa: Odmítání se zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti.

Zuby: Představují rozhodnutí

Žaludek: Zdravý žaludek máme, pokud vše vnímáme jako nás obohacující zkoušku naší lidskosti. Je nutné postavit se problémům a problémy řešit jejich zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

Žlučník: Neustálý vztek a rozčilování se, a neschopnost nebo nemožnost vyjádřit svou zlost.